www.pamas-fotokniha.sk
+421 32 640 26 60
Po - Pia 8:00 - 16:30
0 ks   0,00 €
SK SK SK SK

Ochrana osobných údajov

Objednávateľ súhlasí s použitím osobných údajov pre potreby firmy Pamas-Foto. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon 428/2002 Z.z. o ochrane údajov. Pamas-Foto zaobchádza so všetkými údajmi dôverne.
Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, Pamas-Foto sa pre prípad odvolania zaväzuje osobné údaje okamžite vymazať s výnimkou prípadu, že objednávka ešte nebola vybavená.
Pamas-Foto pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. Pamas-Foto údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ ,sa archivujú po dobu 1 mesiaca. V tejto lehote poskytujeme možnosť výroby doobjednávky bez toho, aby si zákazník údaje musel znovu posielať. Po uplynutí tejto lehoty budú všetky potrebné dokumenty vymazané.